You are here

Educations

Klubbmakeri&Reparation Basic plus hösten 2019

Date: 

191122 & 191124

Participants: 

4

Fortsättningskurs i hur man bygger och reparerar golfklubbor.

Kursen hålls av Hans Agardh som är en erfaren klubbmakare, PGA-pro och lärare på PGAs tränarutbildning.

Klubbmakeri&Reparation Basic hösten 2019

Date: 

191121 & 191123

Participants: 

4

Kursen lär ut grunderna i hur man bygger och reparerar golfklubbor.

Kursen hålls av Hans Agardh som är en erfaren klubbmakare, PGA-pro och lärare på PGAs tränarutbildning.

Dessa delar täcks:
Byta grepp på rätt sätt
Grundläggande kunskap om skaft
Trimschema och hur man kapar skaft på bästa sätt
Grunderna i svingviktsmätning och MOI
Mäta loft, lie, face angle
Bocka järnklubbor

Kurserna hålls med relativt få deltagare vilket ger möjlighet att anpassa innehållet efter eleverna och ge mycket tid för frågor.

Reparation&klubbmakeri Basic Plus 26/4 eller 28/4-2019

Date: 

2019-04-26

Fortsättningskurs i hur man bygger och reparerar golfklubbor.

Kursen hålls av Hans Agardh som är en erfaren klubbmakare, PGA-pro och lärare på PGAs tränarutbildning.

Reparation&klubbmakeri Basic 27/4-2019

Date: 

2019-04-27

Kursen lär ut grunderna i hur man bygger och reparerar golfklubbor.

Kursen hålls av Hans Agardh som är en erfaren klubbmakare, PGA-pro och lärare på PGAs tränarutbildning.

Dessa delar täcks:
Byta grepp på rätt sätt
Grundläggande kunskap om skaft
Trimschema och hur man kapar skaft på bästa sätt
Grunderna i svingviktsmätning och MOI
Mäta loft, lie, face angle
Bocka järnklubbor

Kurserna hålls med relativt få deltagare vilket ger möjlighet att anpassa innehållet efter eleverna och ge mycket tid för frågor.