You are here

Succé.... 25% sålda första dagen!

Nya Bly Tejpen, finns nu i lager, rullen är 36 yards (32,9 meter) lång!

En "money saver" för shop och ni som jobbar mycket med "Lead Tape".

Peter Qvarfordt