You are here

Besök av Tobias i verkstaden.

Tourspelaren Tobias Edén från Karlstad GK, ville få samma MOI värden på sin nya driver, som den "gamla" hade.

Med MOI-maskinen löste vi detta!

FAKTA:

Dem gamla drivern hade 2660 i MOI. När vi tog bort en vikt och Hotmelt i nya drivern, så hamnade vi på 2672 i MOI (+-15 enheter är okej).

Den nya drivern, har nu samma känsla som den gamla!!!

Lycka till Tobias med tävlandet 2019.

Peter Qvarfordt