You are here

Nya skaft i vårt lager!

Nu är vi distributörer för Shimada Iron Shafts från Japan.

Till att börja med, kommer vi ha ,370" i lager och vi beställer Taper skaften efter hand.

Peter Qvarfordt