You are here

M2 2017 Driver Weight 10-18g

På begäran, kör vi denna M2 2017 vikt igen på vår Web.

Nytt är att vi har flera vikter 10-18 gram.

Ligger under Heads eller under Swing Weight & Moi.

Peter Qvarfordt