You are here

Shaftlock ,370” & ,355" Hosel Sleeves

Shaftlock ,370” & ,355" Hosel Sleeves finns nu i lager!

Dessa är framtagna av Tom Wishon. Fungerar i både RH och LH klubbor!

Peter Qvarfordt